Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? [TMQ al-Ma’idah (5):50]

Thursday, January 17, 2008

Antara Hadharah Dan Madaniyah

Antara:
1 Rokok
2 Salib
3 KFC
4 Parlimen Malaysia

Agaknya mana yg paling anda semua menyampah. Sila susun ikut urutan.