Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? [TMQ al-Ma’idah (5):50]

Sunday, February 22, 2009

Demokrasi: Menuhankan Manusia

Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dimana kuasa menggubal undang undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang undang digubal samada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik.

Inilah definasi demokrasi. Ramai yang menganggap demokrasi itu adalah pilihanraya, sedangkan pilihanraya itu cuma satu cara utk memilih wakil. Demokrasi adalah satu sistem yang memberi kekuasaan kepada manusia untuk mentadbir sesebuah negara di atas tangan tangan manusia sendiri. Ini termasuk menggubal undang undang. Penggubalan undang undang ini ini ditentukan oleh suara majoriti yang dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya. Ini bermaksud, rakyat memilih wakil wakil untuk menggubal undang undang.

Sistem Demokrasi ini umpama menuhankan manusia. Jika manusia berhasrat menghalalkan riba, ini dapat dilakukan dalam demokrasi. Jika manusia ingin menghalalkan perkahwinan Gay mereka dapat melakukannya menggunakan jalan demokrasi. Sedangkan hukum tuhan secara jelas mengharamkan kehendak manusia itu. Adakah tangan tangan manusia lebih baik daripada Allah?

Oleh itu, memilih wakil dalam pilihanraya di dalam sebuah negara Demokrasi adalah sesuatu yang salah kerana kita memilih wakil kita untuk mengambil hak Allah.

Wallahualam

No comments: