Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? [TMQ al-Ma’idah (5):50]

Thursday, January 15, 2009

Bahasa Arab : Teras utama kemajuan umat Islam

Islam pernah menjadi satu tamadun yang amat hebat pada satu ketika dahulu. Ia berada dikemuncak pada sekita abad ke 7 Hijrah. Namun pada abad ke 12 Hijrah, kekuatan empayar ini semakin menyusut.

Pada zaman pemerintahan Khalifah Abassiyah, Baghdad merupakan sebuah gedung Ilmu yang amat hebat. Pada ketika itu eropah sedang berada di zaman kegelapan. Manusia dari seluruh pelusuk dunia dtang ke Baghdad utk menuntut ilmu. Mereka yang datang harus mempelajar Bahasa Arab bagi mendalami ilmu, bukan sahaja Ilmu Islam malah ilmu yang lain seperti perubatan, astronomi dan sebagainya. Pada masa itu Bahasa Arab menjadi bahasa yang amat penting. Ilmu islam yang berkembang begitu pesat sehinggakan banyak ijtihad2 berlaku pada zaman ini, buktinya adalah kewujudan 4 mazhab utama.

Setelah kejatuhan kerajaan Abasiyah dan naiknnya Kerajaan Uthmaniyah, pintu ijtihad mula ditutup. Mereka merasakan bahawa tidak ada keperluan lagi utk berijtihad kerana Ijtihad 4 mazhab ini sudah cukup dan mernagkumi semua aspek kehidupan. Umat Islam mula menerima hukum hukum atau ijtihad2 ini tanpa mengetahui nas nasnya. Secara tidak langsung penguasaan bahasa arab semakin hari semakin lemah. Untuk menjadi mujtahid seseorang wajib bagus dalam bahasa arab kerana rujukannya iaitu Al Quran dan Hadith adalah dalam bahasa Arab. Bermula pada inilah empayar Islam mula menjadi lemah.

Kekuatan umat Islam adalah terletak pada 2 sumber utama iaitu Al Quran dan Hadith. Kedua dua sumber ini adalah dalam Bahasa Arab. Kelemahan umat Islam dalam bahasa arab secara langsung memberi kesan kepada kelemahan umat Islam sekarang.