Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? [TMQ al-Ma’idah (5):50]

Wednesday, November 5, 2008

Tanda beriltizam kepada Islam

Para ulama� bersepakat mengatakan bahawa, iltizam itu dapat dikenal pasti menerusi penyerahan diri muslim pada perkara yang zahir dan batin. Dalam perkara zahir, seorang muslim itu melaksanakan segala perintah Allah yang wajib ditunaikan seperti pelaksanaan ibadat solat, puasa, haji, zakat, memakai hijab (tudung kepala) bagi muslimat, berakhlak mulia dan lain-lain.

Sementara dalam perkara batin pula, seorang muslim itu wajib beriltizam dengan aspek ketuhanan dalam mentauhid (mengesakan) Allah, bertakwa kepada-Nya, takut kepada ancaman dan hukuman-Nya, mengharapkan keampunan dan rahmat hanya daripada-Nya dan banyak lagi.

Dipetik dari harakahdaily.net


Pada pendapat saya dari segi zahir, ia bukan sahaja setakat pelaksanaan ibadah khusus sahaja. Ia mestilah merangkumi segala aspek kehidupan termasuk cara perniagaan, cara penerapan pendidikan di sekolah, cara berpolitik, cara memerintah negara dan lain lain juga wajib berlandaskan suruhan dan larangan Allah. Dengan melakukan ini semua barulah dianggap beriltizam kepada Islam. (Mungkin penulis memilih menggunakan perkataan "lain-lain" untuk merujuk perkara yang saya sebutkan).

Wallahualam

No comments: